Описание

HIDROZOL е суха, промишлено произведена смес на основата на цимент,кварцов пълнител и органични добавки. Използва се за хидроизолационна защита (положителен и отрицателен воден натиск) на външни и вътрешни, хоризонтални и вертикални бетонни и циментови повърхности на:водни резервоари, канализационни системи, плинти, бетонни ограждения,3подове на бмокри помещения и други подобни. Използва се да защити вкопаните в земята строителни елементи от навлизане на канализационна влага и вода.

Характеристики

  • Не вреди когато е в контакт с питейна вода след изсъхване;
  • Спазва всички изисквания за съоръжения пригодени за добив на питейна вода;
  • Изключителна непромокаема защита;
  • Изключително добро прилепване към повърхносттите;
  • Предпазва цимента/бетона/ от разрушаване;
  • Защита от положителен и отрицателен воден натиск;
  • Ефективно защитава частите на сградите от навлизането на канализационна влага;
  • За повръхности неизискващи специални хидроизолации