Описание

Akril emulsion е безцветна полупрозрачна дисперсия на полимерни свързващи вещества на водна основа. Използва се за грундиране преди боядисване на вътрешни и външни повърхността с дисперсни и фасадни бои и преди нанасяне на минерални и акрилни мазилки, и като свързващо вещество което да свързва нови за стари циментови и минерални шпакловки. Действа като компонент B/добавка/ за продукти като Bavalit, Jubolin F и Valit и като добавка към някои лепилни смеси (Изравняваща мазилка) за да подобри техните технологични и силови характеристики.

Характеристики

  • Свързващо вещество между повърхността и горният пласт;
  • Изравнява попиването в повърхността;
  • Захваща прашни частици които не могат да бъдат премахнати чрез чистене;
  • Позволява по-добро залепване;
  • Консолидира повърхността;
  • Полу-Прозрачно.